Disclaimer

Pregledavanjem sajta astrosestre.com (“Sajt” u nastavku teksta) i svog sadržaja do kog možete doći na njemu ili putem njega (email bilteni, email kursevi, elektronske knjige, webinari, online kursevi, društvene mreže) slažete se da u potpunosti prihvatate sve delove ovog disklejmera (odricanja od odgovornosti). U slučaju da se ne slažete sa bilo kojim njegovim delom, onda ovaj sajt nije za vas.

Sadržaj sajta predstavljen je javnosti samo u informativne svrhe.
Svi sadržaji na sajtu objavljeni su za potrebe informisanja i promišljanja.

Preuzimate ličnu odgovornost.
Prihvatate da dobrovoljno pristupate sajtu i da ste isključivo i lično odgovorni za vaše izbore, akcije i rezultate – sada i u budućnosti. Prihvatate potpunu odgovornost za posledice vaše upotrebe ili neupotrebe informacija koje su dostupne na sajtu i slažete se da koristite ličnu procenu pre nego što primenite bilo koju ideju, sugestiju ili preporuku sa sajta za svoj život, porodicu ili prijatelje.

Nema garancije.
Uloga autorki sajta je da vam pruže podršku i pomoć u postizanju vaših ciljeva, ali vaš uspeh zavisi isključivo od vaše motivacije i posvećenosti njihovom ostvarivanju. Autorke sajta ne mogu da predvide niti garantuju da ćete postići određeni rezultat, a vi prihvatate i shvatate da se rezultati razlikuju za svakog pojedinca. Rezultati svakog pojedinca zavise od njegove jedinstvene biografije, posvećenosti, želje, motivacije, akcije i mnogih drugih faktora. Potpuno se slažete da ne postoje granice u vezi sa konkretnim ishodom ili rezultatima koje možete očekivati od korišćenja informacija koje dobijate na ili putem sajta.

Preuzimanje rizika.
Kao i u svim situacijama, ponekad postoje nepoznati pojedinačni rizici i okolnosti koje mogu nastati korišćenjem sajta i koje mogu uticati na rezultate ili ih umanjiti. Shvatate i prihvatate da sve sugestije i preporuke sa sajta ili preko njega preduzimate na sopstveni rizik, bez ikakve odgovornosti autorki i ostalih kreatora sadržaja.

Partnerski ugovori – Affiliate program
S vremena na vreme autorke sajta mogu da promovišu ili sarađuju sa drugim pojedincima ili firmama čiji su programi, proizvodi i usluge usklađeni sa njihovim. U duhu transparentnosti, autorke sajta žele da budete svesni da mogu postojati slučajevi kada promovišu programe, proizvode ili usluge za druge partnere i u zamenu mogu dobiti finansijsku kompenzaciju ili druge nagrade. Autorke sajta su visokoselektivne i promovišu samo partnere čije programe, proizvode i/ili usluge poštuju. Istovremeno, slažete se da svaka takva promocija ili marketing ne služi kao bilo koji oblik podrške. Od vas se još uvek zahteva da koristite sopstvenu procenu da biste utvrdili da li je takav program, proizvod ili usluga odgovarajuća za vas. Preuzimate sve rizike i slažete se da autorke sajta na bilo koji način ne odgovaraju za bilo koji program, proizvod ili uslugu koju mogu promovisati, prodavati ili deliti na sajtu ili putem njega.

Greške i propusti
Iako se ulažu svi napori kako bi se osigurala tačnost informacija koje se dele na sajtu ili putem njega, informacije mogu nehotice sadržati netačnosti ili tipografske greške. Slažete se da autorke sajta nisu odgovorne za stavove, mišljenja ili tačnost činjenica koje se dostavljaju na sajtu ili putem njega, niti od bilo kog drugog pojedinca ili kompanije koja je povezana sa sajtom na bilo koji način. S obzirom na to da se naučne, tehnološke i poslovne prakse stalno razvijaju, slažete se da autorke sajta nisu odgovorne za tačnost informacija na sajtu, niti bilo kakve greške i propuste koji se mogu javiti.

Korišćenjem sajta astrosestre.com slažete se sa svim delovima gore navedenog odricanja od odgovornosti.